Назад к списку

Діагностична методика РЕР-3 ✔️Психоосвітній профіль: індивідуалізоване псих...

Діагностична методика РЕР-3

✔️Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН»був розроблений для оцінки сукупності нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчанн


я сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

РЕР-3 дає можливість визначити рівень розвитку навичок і надає інформацію для постановки діагнозу та визначення ступеня тяжкості відхилення. Дані оцінювання надходять із двох важливих джерел, які доповнюють один одного.

Це стандартизована, орієнтована на вікову норму шкала, розроблена для оцінки розвитку моторних навичок і навичок комунікації, а також наявності дезадаптивних форм поведінки у дітей із аутизмом або іншими первазивними порушеннями розвитку (ППР), а також при підозрі на наявність цих станів.

.

✔️Цілі РЕР-3:

✅визначення сильних і слабких сторін кожної дитини, які можуть бути враховані при складанні індивідуального плану навчання,

✅збір інформації для підтвердження діагнозу,

встановлення рівня розвитку/адаптації,

✅використання в дослідницькій діяльності для вивчення ефективності навчання,

✅оцінка ефекту педагогічного та клінічного втручання,

✅може застосовуватися дослідниками в лонгітюдних дослідженнях для відстеження зміни освітнього профілю дитини в часі, а також динаміки дезадаптивних форм поведінки.

.

✔️Переваги PEP-3:

✅містить велику кількість невербальних завдань,

✅передбачає гнучкі процедури проведення оцінювання,

✅включає завдання, виконання яких не обмежено у часі,

✅містить конкретні матеріали, цікаві навіть для дітей із вираженими порушеннями,

✅розбитий на кілька рівнів розвитку, що дозволяє всім обстежуваним отримувати успішні результати,

✅включає розмовні завдання, відокремлені від інших функціональних областей, що дозволяє тестувати і навчати практично всіх дітей із аутизмом,

✅об’єднує останні дані досліджень аутизму, що є необхідним для складання діагностичних рекомендацій і приписів для планування ефективної індивідуальної корекції поведінки і розробки освітніх програм,

✅містить нормативні дані щодо групи дітей із розладами аутистичного спектра, які порівнюються з даними щодо групи дітей, розвиток яких відповідає нормі (єдиний наразі тест, що містить подібні дані),

✅дозволяє з високим ступенем надійності клінічно оцінити здібності дитини.

❗️Пройти сертифіковану діагностику PEP 3, можна в нашому центрі, запись 0668519353.. Фото от Центр супроводу батьків з дітьми з особливими потребами.

Посмотреть на Facebook