Методики
Описание изображения

ABA

На сьогоднішній день АВА-терапія (ABA – Applied Behavioral Analysis ) є єдиним методом для реабілітаціїдітей з аутизмом, ефективність якого підтверджена науково. За даними міжнародної організації AutismSpeaks (https://www.autismspeaks.org) більше 500 досліджень у різних країнах світу обґрунтовують ефективність АВА-терапії при розладах аутистичного спектру.
АВА-терапія є інтенсивним та структурованим методом втручання. За допомогою АВА-технологій та методів формується бажана поведінка, функціональні навички, які покращають якість життя дитини та її родини.
В АВА-терапії дитина не сидить за столом та не їсть постійно цукерки. Втручання побудовано на мотивації дитини та на її бажаннях. Заняття стосується не тільки академічних навичок, а й самообслуговування, самостійної гри, формування соціальних компетенцій.
Описание изображения

TEACCH

Це програма, що дозволяє навчати дітей з аутизмом та дітей з особливими потребами. Розроблена вперше в Університеті Північної Кароліни (США, 19) зараз активно використовується при навчанні дітей з особливими потребами в школах і індивідуальній роботі. В основі програми лежить ідея структурованого навчання, коли класна кімната поділена на зони, в кожній з яких дитина вчиться окремим навичкам і вмінням. До таких навичок відносять:
  • Академічні знання (математика, письмо, читання)  
  • Уміння орієнтуватися в побуті (одягатися самостійно, заправляти ліжко, готувати їжу)
  • Соціальні навички та орієнтація в місті
  • Комунікація, вміння підтримувати діалог.
Для того, щоб всі ці знання дитина засвоювала швидко і якісно, ​​психолог використовує метод візуальних підказок чи індивідуального розкладу.
Описание изображения

Forbrain

Використання унікального пристрою Форбрейн (FORBRAIN®) дозволяє тренувати аудіо-вокальне коло і розвивати довільний контроль мовлення. Більш того, поліпшується слухове сприймання, звукова вимова, дикція, а також концентрація уваги і оперативна пам'ять. Наш мозок сприймає звуки за допомогою двох різних каналів - зовнішньому повітряному і внутрішньому кістковому. Саме канал кісткової провідності використовуються в Форбрейн. Даний прилад являє собою міні-гарнітуру, оснащену динамічним фільтром, який закріплений на дужці «електронного вуха», і мікрофоном. Він дозволяє розвивати і тренувати слухо-мовленнєву систему. Звукова інформація, завдяки вібраціям, які проходять через скроневі кістки, потрапляє прямо у внутрішнє вухо (приблизно в 10 разів швидше повітряної провідності).Діючи безпосередньо на нервову систему, Форбрейн врівноважує її і знімає безладне сприйняття звуків в нашому мозку
Описание изображения

Numicon

Numicon - це англійська методика для навчання математиці. В Англії Нумікон часто використовують у молодшій школі, і досвід їх шкіл свідчить про те, що класи, які використовували ці матеріали на уроках, демонструють більш високий рівень розуміння математики, ніж ті, хто Нумікон не використовував. Сьогодні в Україні Нумікон часто позиціонується як “навчалка для дітей з ООП” або навіть “математика для дітей з синдромом Дауна”, утім, завжди у класах є діти, які мають проблеми із математикою, використання Нуміконєкорисним для всіх дітей.можливо розкласти всю програму початкової школи: не тільки виконання арифметичних дій, але й розвиток математичних уявлень, відсотки, площа та периметр фігури тощо.
Нумікон - гарна можливість якісно навчати інклюзивних дітей і їхніх нейротипових однолітків у звичайних школах.
Описание изображения

Кубики Зайцева

В 1984 році методика навчання читанню відомого російського педагога-лінгвіста Миколи Зайцева, яка показала ефективні результати на дорослих учнях-іноземцях, була перенесена в дошкільну освіту, де його “кубики” стали справжнім відкриттям! Методика Зайцева розрахована на дітей від одного до семи років, і безвідмовно працює навіть з дітками з особливостями розвитку.  Суть методики полягає у поєднанні складів – голосної та приголосної літери. Саме ці одиниці будови слова поміщені на кубики Зайцева, відмічені різними кольорами, розмірами і відрізняються видаваним звуком. Такий спосіб навчання читання в ігровій формі сприяє тому, що діти краще розуміють відмінність голосних літер з приголосними, вчаться відрізняти дзвінкі і м’які з них. Окрім читання, кубики допомагають стимулювати та мовленнєвий розвиток. 
Описание изображения

Территория речи

Методика запуску мовлення дитини через емоційне включення в процессі ігрової діяльності.
Описание изображения

Сенсорна інтеграція

процес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від рецепторів всіх відчуттів (дотик, вестибулярний апарат, відчуття тіла або пропріоцепція, нюх, зір, слух, смак), потім організовує їх і інтерпретує так, щоб вони могли бути використані в цілеспрямованій діяльності. Іншими словами, це адаптаційна реакція, що служить для виконання певної дії, прийняття відповідного положення тіла, і т. п.
При виникненні порушень обробки сенсорних сигналів з'являються дисфункції в моторному, пізнавальному розвитку, а також в поведінкових характеристиках дитини.
Метою терапії сенсорної інтеграції (СІ) є посилення, балансування і розвиток обробки сенсорних стимулів центральною нервовою системою.
Описание изображения

PEP-3

Психоосвітній профіль за методикою ТЕАССН
«Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН» (РЕР-3) — методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.
Авторські права Pro-ed (USA)
Автори Ерік Шоплер, Маргарет Д. Ленсінг, Роберт Джей Райхлер, Лі М. Маркус
Вік 2–7,5 років
Структура
2 частини — опитувальник для батьків/опікунів (3 субтести), завдання в ігровій формі для дитини (10 субтестів)
Тривалість декілька зустрічей
Описание изображения

ABBLS-R

ABBLS-R - це інструмент для оцінки розвитку навичок у дітей з аутизмом та іншими порушеннями розвитку.
ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills - Revised) дозволяє зробити оцінку початкових навичок дитини, побудувати індивідуальний план навчання і відслідковувати прогрес у навчанні. ABLLS-R містить завдання, що дозволяють проаналізувати навички, необхідні для успішного навчання та комунікації. Загальною метою ABLLS-R є удосконалення рівня оцінки навичок дитини для побудови покрокового і контрольованого процесу навчання, який призведе до значних і постійним результатами в житті дитини. Таким чином, кожна навичка чітко визначена в своїй ієрархії, що дозволяє навчати дитину більш складним навичкам, через проходження етапів розвитку від нижчих щаблів ієрархії.

Описание изображения

VB-MAPP

VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program - тестування мовленнєвих навичок) розроблений в 2008 р Марком Сандберг, і з тих пір активно застосовується в практиці прикладного аналізу поведінки. Тест VB-MAPP допоможе визначити актуальний рівень розвитку мови і інших навичок дитини і розробити індивідуальну детальну програму розвитку дитини. Така програма підходить для будь-якої дитини з затримкою розвитку мовлення, перш за все, для дитини з аутизмом. Тест VB-MAPP складається з наступних розділів:
  • Оцінка віх розвитку - Milestones Assessment (тестування існуючих на даний момент мовних навичок), включає 170 конкретних визначень мовних навичок і навичок навчання, розподілених на 3 рівня розвитку: 0-18 місяців, 18-30 місяців, 30-48 місяців.
  • Оцінка перешкод для навчання - Barriers Assessment. Тестування дітей з аутизмом та іншими розладами розвитку.
  • Оцінка впливу небажаної поведінки, контролю стимулів, залежності від підказок, слабкій мотивації, залежності від заохочень, гіперактивної поведінки, сенсорної дезінтергаціі (всього 24 навички) на засвоння мовленнєвих навичок.
  • Оцінка переходів - Transition Assessment, містить 18 розділів тестування і допомагає оцінити прогрес дитини і визначити, чи засвоїла дитина необхідні навички для навчання в природномусередовищі.
  • Аналіз завдань і відстеження засвоєння навички - Task Analysis and Skills Tracking. Кожен навик розбивається на елементарні. Можна легко відстежити, що саме не виходить у дитини. Звідси - і Індивідуальна програма розвитку для дитини. Тут міститься близько 900 окремих навичок, згрупованих в 16 розділах. Якщо віхи розвитку можна назвати поверхами будівлі, то аналіз завдань можна визначити як ступені, які з'єднують поверхи будівлі між собою.